W poszukiwaniu kuczek

Pozostajemy na ulicy 3 Maja, a konkretnie na podwórku kamienicy pod numerem piątym. Znajdują się tu architektoniczne ślady po żydowskich mieszkańcach miasta – ślady, które dla większości z nas pozostają dziś zupełnie nieczytelne. O znaczeniu żydowskich kuczek opowiedzą dr Hubert Mącik, adiunkt z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, oraz red. Andrzej Potocki, wieloletni dziennikarz i regionalista. Natomiast jako pierwsza wpuści nas do kuczki (i poczęstuje pierogami!) Julia – studentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

Dokumenty z Archiwum Państwowego w Rzeszowie to projekty techniczne domów mieszkalnych (AP Rzeszów, zespół Akta Miasta Rzeszowa, udostępnione przez dra Huberta Mącika).

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *